Findians

M E E R I   K O U T A N I E M I

 17.6- 27.8

Koutaniemen näyttely Fintiaanien mailla kertoo suomalaisten siirtolaisten ja Amerikan alkuperäiskansaan kuuluvien jälkeläisistä. 1800-luvun lopulta alkaen suomalaiset saivat viljeltäväksi maita intiaanireservaateista Minnesotan, Michiganin ja Kanadan Ontarion alueilta. Kahden vähemmistökulttuurin yhteiselo perustui paitsi maantieteeseen myös suomalaisten ja intiaanien samankaltaisiin elämäntapoihin ja arvoihin. Suomalaisia ja natiiviamerikkalaisia yhdisti rakkaus ja kunnioitus luontoa kohtaan, poliittinen marginaalisuus ja mieltymys alkoholii

 

OPENING fri 16.6 at18

WELCOME!

 

 

 Photogallery IBIS is the only gallery in Vaasa that is entirelly dedicated to photo art
Photogallery IBIS, Senatinkatu 1 / City Hall, 65100 Vaasa/Vasa, FINLAND
Open: tue-sun 11-17
No entrance fee!
gallery.ibis@gmail.com