Träsk

E S A   L U O T O

 2.9- 15.10

En svit fotografier som behandlar likheterna i de konfliktfyllda mänskliga problemenfrån  ödemark till stad. 

Ropar man i skogen eller i de (o)sociala medierna? Svarar någon, finns det ens ett eko? Människans viktigaste grundbehov är bland annat att förverkliga sig själv, att bli sedd och hörd, samt an känsla av acceptans och kärlek.

Oavsett om man bor med hundratulsentals gelikar är vår största rädsla idag ensamhet och isolation. Denna rädsla är inte en chimär utan den har konstaterats ha en koppling till folksjukdomar.

[läs mer]

VERNISSAGE fre 1.9 kl. 17

VÄLKOMMEN!

 

 Fotogalleri IBIS är det enda galleriet i Vasa som är helt inriktat på fotokonst
Fotogalleri IBIS, Senatsgatan 1 / Stadshuset, 65100 Vasa
Öppet: ti-sö 11-17
Gratis inträde!
gallery.ibis@gmail.com