UTSTÄLLNINGSANSÖKNINGSTIDEN FÖR HÖSTEN 2018 PÅGÅR NU!


A Moment of Music

B E N G T  H E N R I K S S O N

 20.1 - 25.2

The light goes down.

The crowd anxiously cries the band´s name

The intro starts...

Three first songs, it´s all about to catch the right moment and the right light!

 

 

 Fotogalleri IBIS är det enda galleriet i Vasa som är helt inriktat på fotokonst
Fotogalleri IBIS, Senatsgatan 1 / Stadshuset, 65100 Vasa
Öppet: ti-sö 11-17
Gratis inträde!
gallery.ibis@gmail.com